Ochrona danych

1) Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych oraz dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. W kolejnych punktach informujemy o sposobie postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Cię zidentyfikować.

1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest expondo GmbH, Dessauer Str. 28-29 10963 Berlin, Niemcy, Tel: +49 30 209 930 530, Fax: +49 30 239 890 9, e-mail: info@expondo.de. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktujesz się w następujący sposób: „Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 Monachium, +49 (0) 8918917360, sk@iitr.de”

1.4 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych treści poufnych (np. zamówień lub zapytań kierowanych do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane rozpoznasz po sekwencji znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tzn. jeśli nie zarejestrujesz się ani nie przekażesz nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie te dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera („pliki dziennika serwera”). Gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania strony internetowej:

Nasza odwiedzana strona internetowa

Data i godzina dostępu

Ilość wysłanych danych w bajtach

Źródło/odnośnik odsyłający na tę stronę

Używana przeglądarka

Używany system operacyjny

Użyty adres IP (jeśli dotyczy: w formie anonimowej)

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem wykorzystanie strony.

3) Pliki cookies

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy plików cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (pliki cookies sesji). Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookies). Jeśli pliki cookies są ustawione, gromadzą i przetwarzają one pewne informacje o Tobie, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresu IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku. Czas przechowywania znajdziesz w podglądzie ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej.

W niektórych przypadkach pliki cookies są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka przy późniejszych wizytach na stronie internetowej). Dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookies zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR w celu zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania wizyt na stronie.

Pamiętaj, że możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookies i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji albo wyłączyć akceptację plików cookies całkowicie lub w określonych przypadkach. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookies. Opisano to w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie wyjaśniono, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookies. Znajdziesz je dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Pamiętaj, że jeśli nie akceptujesz plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4) Kontakt

4.1 Babelforce Strona internetowa korzysta z usług „Babelforce”, platformy integrującej obsługę klienta Babelforce GmbH, Mindspace, Friedrichstr. 68, 10117 Berlin („Babelforce”) do zarządzania oferowanymi usługami telefonicznymi.

Połączenia przychodzące i wychodzące na oferowane numery usług są rejestrowane i dokumentowane przez Babelforce, przy czym informacje w postaci daty i godziny połączenia, czasu trwania połączenia, jak również anonimowego numeru telefonu osoby dzwoniącej lub wywołującej są następnie przechowywane w sposób możliwy do prześledzenia. Jeśli w tym kontekście przetwarzane są również dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest efektywne zarządzanie klientami i optymalizacja naszych usług. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Babelforce tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę, którą możesz w każdej chwili odwołać, na początku rozmowy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR.

Zawarliśmy z Babelforce umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, w której zobowiązujemy Babelforce do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami prawnymi.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Babelforce znajdziesz tutaj: https://www.babelforce.com/privacy-cookie-policy/

4.2 Dane osobowe są gromadzone podczas kontaktowania się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej). O tym, jakie dane zostały zebrane w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, dowiesz się z odpowiedniego formularza. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Jeśli kontakt z Tobą ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Twoje dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu wniosku. Dzieje się tak, jeśli z okoliczności jasno wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i jeśli nie ma przeciwwskazań ustawowych do zatrzymania danych.

5) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta oraz w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażesz je nam w celu zawarcia umowy lub podczas otwierania konta klienta. To, jakie dane zostały zebrane, sprawdzisz w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i dokonasz tego, wysyłając wiadomość na wyżej wymieniony adres. Adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Ciebie dane do celów związanych z realizacją umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane pod kątem okresów przechowywania danych podatkowych i prawa handlowego, a po upływie tych okresów usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub dalsze wykorzystywanie danych zostało zastrzeżone przez nas zgodnie z prawem.

6) Wykorzystywanie danych klientów do reklamy bezpośredniej

6.1 Subskrypcja naszego newslettera e-mail

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy regularnie przesyłać Ci informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu osobistego zwrócenia się do Ciebie. Do wysyłania newslettera używamy procedury double opt-in. Oznacza to, że newsletter będzie wysyłany tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz, że wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie. Następnie wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera w przyszłości poprzez kliknięcie odpowiedniego linku.

Aktywując link potwierdzający, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby móc później śledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych w newsletterze. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem odpowiedniego linku umieszczonego w newsletterze lub wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku. Po rezygnacji z subskrypcji Twój adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub dalsze wykorzystywanie danych zostało zastrzeżone przez nas zgodnie z prawem, o czym informujemy Cię w niniejszej deklaracji.

6.2 Wysyłka newslettera za pośrednictwem CleverReach

Nasz newsletter jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach”), któremu przekazujemy dane podane przez Ciebie podczas rejestracji. Przekazanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR i służy naszemu uzasadnionemu interesowi, jakim jest korzystanie z efektywnej reklamy oraz bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu newslettera. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

CleverReach wykorzystuje te informacje do wysyłania i statystycznej oceny biuletynu w naszym imieniu. W celach ewaluacyjnych newsletter wysyłany pocztą elektroniczną zawiera sygnalizatory WWW lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi przechowywanymi na naszej stronie internetowej. Umożliwia to ustalenie, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki zostały kliknięte. Za pomocą funkcji śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu linków nastąpiło określone działanie (np. zakup produktu w naszej witrynie). Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. czas pobierania danych, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Dane są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimów i nie są powiązane z Twoimi innymi danymi osobowymi. Tym samym wyklucza się bezpośrednie odniesienie. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane były analizowane w celach statystycznych, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Zawarliśmy z firmą CleverReach umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, na mocy której zobowiązujemy firmę CleverReach do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Więcej informacji na temat analizy danych przez CleverReach przeczytasz tutaj: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. Politykę prywatności CleverReach znajdziesz tutaj: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7) Przetwarzanie danych na potrzeby obsługi zamówień

7.1 W celu realizacji zamówienia współpracujemy z następującymi usługodawcami, którzy w całości lub częściowo wspierają nas w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. W ramach realizacji płatności przekazujemy dane dotyczące Twojej zapłaty instytucji kredytowej, której zlecono jej realizację, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany poniżej. Podstawą prawną do przekazywania danych jest art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

7.2 W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec klientów współpracujemy z zewnętrznymi partnerami wysyłkowymi. Twoje imię i nazwisko oraz adres dostawy, a także, jeśli jest to wymagane do dostawy, Twój numer telefonu, udostępniamy wyłącznie w celu dostawy towarów art. 6 par. 1 lit. b GDPR wybranemu przez nas partnerowi wysyłkowemu.

7.3 Korzystanie z usług specjalnych usługodawców w celu przetwarzania i obsługi zamówień

– Linnworks Zamówienie jest przetwarzane przez dostawcę usług „Linnworks” (Linn Systems Ltd, Suite 3, 2-4 Southgate, Chichester, West Sussex, PO19 8DJ, Wielka Brytania). Imię i nazwisko, adres oraz, w stosownych przypadkach, inne dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR wyłącznie w celu realizacji zamówienia online przez Linnworks. Twoje dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne do realizacji zamówienia. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Linnworks oraz oświadczenia o prywatności Linn Systems Ltd. znajdziesz na stronie internetowej Linnworks pod adresem https://www.linnworks.com/linn-systems-privacy-policy.- Parcel Perform Aby umożliwić klientom śledzenie przesyłki po złożeniu zamówienia, korzystamy z usług Parcel Perform Pte Ltd, 38 Dakota Crescent, #16-09, Singapur 399938 („Parcel Perform”). Znajdująca się bezpośrednio na naszej stronie internetowej aplikacja Parcel Perfom umożliwia klientom sprawdzanie statusu wysyłki poprzez wprowadzenie numeru monitorowania zamówienia złożonego w naszej sklepie, bez konieczności przekazywania go do przewoźnika. W naszym imieniu Parcel Perform będzie również wysyłać powiadomienia o wysyłce i aktualizacji statusu dostawy na życzenie klienta. W tym celu zgodnie z art. 6 (1) lit. f GDPR, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej i informacyjnej komunikacji z klientem, jak również w przejrzystym i rzetelnym przetwarzaniu przesyłek, co leży również w interesie klienta, przekazujemy określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem przesyłki do Parcel Perform. Jeśli jest to prawnie wymagane, ujawnienie danych nastąpi wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR, którą możesz odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając o tym administratora.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Parcel Perform osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Po zakończeniu wysyłki dane są usuwane z programu Parcel Perform.

Zawarliśmy z Parcel Perform umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, na mocy której wymagamy od Parcel Perform ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami prawnymi.

Możesz zapoznać się ze szczegółami polityki ochrony danych Parcel Perform na stronie https://www.parcelperform.com/privacy – SendIT Do wysyłki używamy usługi „SendIT” firmy ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH, Hagsdorfer Straße 3, D-85368 Sixthaselbach. Zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR, przekazujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia online firmie SendIT, która w naszym imieniu zajmuje się drukowaniem etykiet wysyłkowych i przekazywaniem danych o przesyłce zleconej firmie transportowej. Dane będą przekazywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do ich przetwarzania. W naszym imieniu SendIT nadal wysyła powiadomienia o wysyłce i aktualizacje statusu dostawy. W tym celu podajemy następujące informacje  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO) przekazujemy określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem przesyłki firmie SendIT na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest efektywna i informacyjna komunikacja z klientem oraz przejrzyste i niezawodne przetwarzanie wysyłek, co leży również w interesie klienta.

Dane te nie będą przekazywane przez SendIT osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Po zakończeniu wysyłki dane zostaną usunięte przez SendIT.

Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień z firmą ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH jako twórcą usługi „SendIT”, zobowiązując ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami prawnymi.- Trusted Returns W celu sprawnego przetwarzania zwrotów korzystamy z usługi „Trusted Returns”, świadczonej przez Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, D-51377 Leverkusen.

Dzięki zintegrowaniu tej usługi klienci mają możliwość inicjowania procesu zwrotu bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W tym celu niektóre dane klienta są gromadzone za pośrednictwem formularza przeznaczonego do obsługi zwrotu zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR i przekazywane do Trusted Returns na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest efektywne zarządzanie zwrotami. Na podstawie wprowadzonych danych i przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez Trusted Returns sprawdzamy autoryzację zwrotów i opracowujemy optymalne dla klienta rozwiązanie dotyczące zwrotu.

Po zakończeniu procesu przekazane dane zostaną usunięte przez Trusted Returns. Zawarliśmy z Trusted Returns umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, w której zobowiązujemy Trusted Returns do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami prawnymi.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Trusted Returns znajdziesz tutaj: https://trustedreturns.com/de

7.4 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług przewozowych

– DHL Jeśli towary są dostarczane przez firmę transportową DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), przekażemy Twój adres e-mail zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR przed dostawą towarów w celu uzgodnienia terminu dostawy lub powiadomienia DHL o dostawie, o ile wyrazisz na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie, w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR podamy DHL jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Informacje te będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dostarczenia towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL lub powiadomienie o dostawie nie jest możliwe.

Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość u wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej, lub za pośrednictwem dostawcy usług transportowych DHL.- DPD Jeśli towary są dostarczane przez dostawcę usług transportowych DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Niemcy), przed dostarczeniem towarów przekażemy Twój adres e-mail i numer telefonu zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR w celu uzgodnienia daty dostawy lub powiadomienia DPD o dostawie, pod warunkiem, że wyrazisz na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie, w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR podamy DPD jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Informacje te będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dostarczenia towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DPD lub powiadomienie o dostawie nie jest możliwe.

Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość u wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej, lub za pośrednictwem dostawcy usług transportowych DPD.- GLS Jeżeli towary są dostarczane przez dostawcę usług transportowych GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), przekażemy Twój adres e-mail zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR do GLS przed dostawą towarów w celu uzgodnienia daty dostawy lub powiadomienia o dostawie, pod warunkiem, że wyrazisz na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania.- W przeciwnym razie, w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR podamy GLS jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Informacje te będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dostarczenia towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z GLS lub przekazanie informacji o statusie dostawy przesyłki nie jest możliwe.

Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość u wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej, lub za pośrednictwem dostawcy usług transportowych GLS.- UPS Jeśli towary są dostarczane przez dostawcę usług transportowych UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), przekażemy Twój adres e-mail przed dostarczeniem towarów zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR w celu uzgodnienia daty dostawy lub powiadomienia UPS o dostawie, pod warunkiem, że wyrazisz na to wyraźną zgodę w procesie zamawiania. W przeciwnym razie, w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR podamy UPS jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Informacje te będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do dostarczenia towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie daty doręczenia z firmą UPS lub przekazanie informacji o statusie doręczenia przesyłki nie jest możliwe.

Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość u wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej, lub za pośrednictwem dostawcy usług transportowych UPS.

7.5 Korzystanie z dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

– Amazon Pay Jeśli wybierzesz metodę płatności „Amazon Pay”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej: „Amazon Payments”), któremu przekażemy Twoje dane podane podczas procesu składania zamówienia wraz z informacjami o Twoim zamówieniu zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments i tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji tego celu. Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Amazon Payments znajdziesz pod następującym adresem internetowym: https://pay.amazon.com/de/help/201751600 – giropay W przypadku płatności za pośrednictwem „giropay” płatność jest przetwarzana za pośrednictwem giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, któremu przekażemy Twoje dane podane podczas procesu składania zamówienia wraz z informacjami o Twoim zamówieniu. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR wyłącznie w celu przetwarzania płatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu. Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych spółki giropay GmbH uzyskasz pod następującym adresem internetowym: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung – Klarna Jeśli wybierzesz usługę płatniczą Klarna, płatność będzie realizowana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanego dalej „Klarna”). Aby umożliwić realizację płatności, Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP) oraz dane związane z zamówieniem (np. kwota faktury, artykuł, rodzaj dostawy) zostaną przekazane firmie Klarna w celu sprawdzenia Twojej tożsamości i zdolności kredytowej, o ile zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a GDPR wyraźnie wyrażono na to zgodę w kontekście procesu zamawiania. Informacje o tym, do których agencji kredytowych mogą być przekazywane Twoje dane, znajdziesz tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocenę punktową). Pod warunkiem, że ocena punktowa jest uwzględniona w raporcie kredytowym, ma ona swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie oceny punktowej obejmuje m.in. dane adresowe. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie wystąpienia zaległości w płatnościach do podjęcia ważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do osoby zajmującej się danymi lub do firmy Klarna. Klarna może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności zgodnie z umową.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz z zasadami ochrony danych osobowych firmy Klarna dla podmiotów danych z siedzibą w Niemczech https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy i https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy dla podmiotów danych z siedzibą w Austrii.- Paypal Podczas dokonywania płatności, płatności kartą kredytową, polecenia zapłaty lub – jeśli jest to oferowane – „zakupu na konto” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem systemu PayPal, w ramach realizacji przekazujemy dane dotyczące płatności do firmy PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”). Przekazanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji płatności.

Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej w przypadku metod płatności: karta kredytowa, polecenie zapłaty lub – jeśli są oferowane – „zakup na konto” lub „płatność ratalna” w systemie PayPal. W tym celu Twoje dane dotyczące płatności mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal polegającego na określeniu Twojej zdolności płatniczej. Firma PayPal wykorzystuje wynik sprawdzenia zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (ocenę punktową). Pod warunkiem, że ocena punktowa jest uwzględniona w raporcie kredytowym, ma ona swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie oceny punktowej obejmuje m.in. dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych, w tym informacje o wykorzystywanych agencjach kredytowych, znajdziesz w polityce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. W każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzania danych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. PayPal może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.- RatePay Wybierając usługę płatności RatePay faktura lub RatePay polecenie zapłaty SEPA lub RatePay zakup na raty jako opcję płatności, otrzymasz prośbę o podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz, w przypadku polecenia zapłaty SEPA, dane konta) podczas procesu składania zamówienia. W celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest określenie wypłacalności naszych klientów, dane te są przetwarzane przez nas zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR do RatePay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin („RatePay”) w celu sprawdzenia zdolności kredytowej. RatePay na podstawie podanych przez Ciebie danych osobowych oraz innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie w zakresie płatności) sprawdza, czy wybrana przez Ciebie opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka związanego z płatnościami i/lub długami. Oprócz wewnętrznych kryteriów RatePay, w oparciu o art. 6 par. 1 lit. f GDPR, do podjęcia decyzji w kontekście weryfikacji wniosku mogą być uwzględnione informacje dotyczące tożsamości i zdolności kredytowej z następujących agencjach kredytowych: – Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.+49 (0)2131-109-501, Fax: -557 – infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Phone: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001 – CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg, Phone: +49 (0)40-89803-0, Fax: -419 – SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109 – CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Tel.+49 (0)89 508073-0, Fax: – 31 Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocenę punktową). Pod warunkiem, że ocena punktowa jest uwzględniona w raporcie kredytowym, ma ona swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie oceny punktowej obejmuje m.in. dane adresowe. Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych firmy RatePay znajdziesz pod następującym adresem internetowym: http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis/. W każdej chwili możesz odmówić przetwarzania swoich danych, wysyłając wiadomość do osoby zajmującej się danymi lub do firmy RatePay. RatePay może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.- SOFORT Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT”, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej „SOFORT”), któremu przekażemy Twoje dane podane podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o Twoim zamówieniu zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Sofort GmbH jest częścią Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności u dostawcy usług płatniczych SOFORT i tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do tego celu. Więcej informacji na temat polityki ochrony danych firmy SOFORT znajdziesz pod następującym adresem internetowym: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

– Stripe

Jeśli wybierzesz metodę płatności od dostawcy usług płatniczych Stripe, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia, któremu przekażemy Twoje dane podane podczas składania zamówienia, wraz z informacjami o Twoim zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod bankowy, numer karty kredytowej, jeśli dotyczy, kwota na fakturze, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Więcej informacji na temat polityki prywatności Stripe znajdziesz pod adresem https://stripe.com/de/privacy#translation.

Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, u